Treurig nieuws

Zondag 21 november leek een normale dag te worden voor de Maartenruiters. Maar toen de stalhulpen ‘s ochtends bij de pony’s kwamen, zagen ze direct dat er iets mis was met Bea. Er is toen meteen actie ondernomen en contact gelegd met de dierenarts. Die concludeerde dat Bea koliek had. Er werd meteen gestart met medicatie en pijnstilling. Bea werd gedurende de dag strak in de gaten gehouden door de ponyverzorgers van de Maartenruiters en de dierenarts. We zagen dat het ene moment beter ging beter dan het andere. Bea toonde een sterke wil en stond er soms, gezien de situatie, best monter bij. Maar helaas kon ze dat niet volhouden en overleed ze ‘s nachts alsnog. Lieve Bea, je hebt heel flink meegeholpen op de manege en we zullen je erg missen.

Mocht u nog vragen hebben over dit trieste bericht, neem dan contact op met één van de bestuursleden.