Kosten per kwartaal (excl. KNHS)

 
Les met manege pony
30 min les (1 op 1 beginner):                                    €161,64
45 min les (max 4 pers./les):                                    €153,46
45 min les (max 4 pers./les) + adoptie pony    €240,96
 
Les met eigen paard/pony
30 min les (1 op 1 beginner)                             €136,85
45 min les (max 4 pers./les):                                        €70,12
 
Overig

Basis lid  (geen les, geen bakgebruik):          €20,-

Vrij rijden per kwartaal*:                                      €31,-

Vrij rijden per jaar*:                                                 €83,-

* : Vrij rijden is alleen voor leden met een eigen paard / pony. Dit kan per kwartaal of per jaar en moet minimaal in combinatie zijn met basis lid
 
Image

KNHS (verplicht)

Hierboven worden de tarieven weergegeven die gelden vanaf 1 januari 2022. Voor de tarieven van de KNHS kijk op de tarievenlijst-KNHS

Bij de Maartenruiters betaalt ieder per kwartaal. Ook het KNHS lidmaatschap is verplicht en wordt jaarlijks door de vereniging geïnd. 

Bakhuur

Leden van de Maartenruiters die geen "Vrij rijden" in hun lidmaatschap hebben opgenomen, hebben de mogelijkheid om de rijbak te huren tegen een vergoeding. Ook niet-leden kunnen de rijbak tegen een vergoeding huren. De kosten hiervoor zijn als volgt:

Leden:    € 5,- per paard, maximaal 1 uur
Leden:    € 10,- voor 2 paarden, maximaal 2 uur

Niet leden:     € 7,50 per paard, maximaal 1 uur
Niet leden:    € 15,- voor 2 paarden, maximaal 2 uur

Belangrijk hierbij is:
1. Het is niet toegestaan om les te krijgen van een instructeur tijdens de huur van de rijbak.
2. U bent wellicht niet alleen in de rijbak. De bak mag door maximaal 4 vrij rijders gehuurd worden.
3. Vooraf dient contact opgenomen te worden via whatsapp 06-48536916 met Marjon Bouma. Na het contact leggen zal er een betalingsverzoek volgen via tikkie. Zodra de betaling ontvangen is, zal de link toegestuurd worden om de rijbak te reserveren.
4. Bij reservering geldt wel vol = vol. Er mogen maximaal 4 rijders tegelijk in de rijbak. Dit in verband met de veiligheid van mens en dier.
5. De rijbak en wachtruimte dient schoon achter gelaten te worden.