geschreven door dhr. M. Hof

Paardensportvereniging De Maartenruiters is opgericht op 21 maart 1975. De club had in het begin alleen een stukje weiland in gebruik, een deel daarvan was een buitenbak. De buitenbak was gesitueerd ter hoogte van het Kollumerkanaal, waar les werd gegeven. Er stond een klein schuurtje bij om attributen in op te bergen.

De buitenbak werd destijds geopend door burgemeester Bekius en daarnaast vond gelijk de officiële oprichting van vereniging De Maartenruiters plaats.
 
Jaren later in 1984, ten tijde van voorzitter Henk Verhoef, kwam er een binnenbak geopend door burgemeester Visser. Deze werd ook gehuurd. (van Fam. Spijkerman). Het was eigenlijk een dak tussen twee loodsen van respectievelijk Fam. Spijkerman en Fam. Kerkstra, waar nu de Action en Kruidvat zijn gevestigd. Het was weliswaar geen grote bak, maar toch hebben de ruiters van toen, er veel plezier aan beleefd. Ook hier werd serieus les gegeven. En er werd af en toe met veel plezier een onderlinge wedstrijd gehouden. De bak had niet de officiële maten waardoor de "echte wedstrijden" niet georganiseerd konden worden. Er is zelfs een korte tijd een voltigegroep onder leiding van Mevr. Douma geweest. Het paard dat ze daarvoor gebruikten heette Jerry.
Er was een kleine kantine waar alleen koffie en chocolademelk te koop was. Daar werd vooral op vrijdag veel gebruik van gemaakt. Sociale contacten tussen ouders, ruiters en andere belangstellenden werden er onderhouden. De kantine was voornamelijk van glas en enige treden hoger dan de bak zodat je de verrichtingen goed kon volgen. De vereniging had toen al eigen paarden en pony's.
 
Er werden in die tijd ook wedstrijden bezocht en gereden door de clubleden voornamelijk in Zwaagwesteinde en Bergum. Men had toen nog geen eigen vervoer zodat de club een aanhangwagen had die werd getrokken door een trekker van een van de ouders. De combinatie reed dan door Kollum om de deelnemers aan de wedstrijden op te halen. De wedstrijden werden in die tijd afgesloten met een parade waarbij de prijzen werden uitgereikt. De ponyruiters droegen toen allemaal een groen t-shirt met daarop het logo van de club.
 
Het logo van de club is ontworpen door Jur Vrieling die tekenleraar was aan de chr. Mavo en de openbare Mavo te Kollum. Het is de voorstelling van St. Maarten te paard welke zijn eigen mantel verdeeld ten behoeve van de armen. Het symboliseert de financieel laagdrempelige toegang tot de paardensport in Kollum.
In 1992 was volgens het bestuur de financiële positie zodanig dat er (met een lening van de Rabobank) kon worden gedacht aan een eigen manege met mogelijkheden voor wedstrijden.
Sietske Meirink was toen voorzitter en Monte Groen penningmeester. Samen hebben ze veel reken en denkwerk moeten verzetten. En niet te vergeten het vele overleg met de gemeente over de locatie.
Maar uiteindelijk is het toch uitgemond in een "op maat" manege, geluidinstallatie, een stal met paarden en pony's, een royale wachtruimte en een kantine met keuken en bar waar van alles te koop is. Een parkeerterrein en buitenbak met verlichting, eigen land voor de manege paarden en pony's werden ook gerealiseerd.
Het tot stand komen van dit alles is natuurlijk, behalve door het toenmalige bestuur, voor een groot deel te danken geweest aan vele vrijwilligers onder leiding van de bouwcommissie en de aannemer. Vele sponsoren, buitengewoon goede materialen die niet betaald hoefden te worden, renteloze aandelen en vrijwilligerswerk hebben er toe geleid dat er in de periode van oktober 1992 t.e.m. oktober 1993 een manege met alles erop en eraan aan de Jumaweg kwam te staan.
 

De opening in oktober 1993 begon met een rondgang van ruiters te paard door Kollum welke eindigde bij de manege. Daar was mevr. I Samplonius de speaker en dhr. P. de Boer die het naambord met het logo onthulde. Dat was het officiële gedeelte buiten. In de kantine was het Sietske Meirink die uitleg gaf van de tot standkoming van de manege, aan het publiek. Diverse sprekers vulden de opening waaronder dhr. P de Boer en mevr. M. Jansma. Daarmee was het officiële gedeelte afgelopen en kon het feest worden voortgezet in de binnenbak. De Maartenruiters en diverse groepen van buitenaf waren uitgenodigd om hun bijdrage te leveren.
(hiervan is een dvd). Als afsluiting gaf Klaas de Haan een spectaculaire show met zijn Haflingers.

De voorzitters in chronologische volgorde:
Mevr. Miep van Akkeren
Mevr. Sietske Meierink
Dhr. Henk Verhoef
Dhr. Simon Heijkoop
Dhr. Kees Jensma
Dhr. Pouwel Pijnacker
Mevr. Belinda Hoeksma
Mevr. Jolanda Reitsma 2011-2016
Mevr. Annemarie Zandberg 2017-2018
Afgeschermd 2019-2020
Marja Brouwer 2021-2023
Peter Kingma 2023-

Image
Februari 2003